zaměření aktuality ceník kontakty napište nám
Aktuality

Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní zemědělský podnik Lány

V roce 1960 vznikl Školní zemědělský podnik v Lánech z původního statku kanceláře prezidenta Československé republiky v Lánech.

Základem bývalého statku Kanceláře prezidenta bylo hospodářství Lány o výměře 240 ha a poplužní dvůr Ploskov o výměře 100 ha zemědělské půdy. Tyto dva celky vznikly kolem roku 1850 a byly součástí křivoklátského panství, které do roku 1921 vlastnila rodina Fürstenbergů, v roce 1921 byly prodány nově vzniklému Československému státu. Zámek a přilehlé lesy slouží i nyní jako odpočinkové sídlo prezidenta republiky.

Hlavním úkolem školního podniku je zabezpečit činnost univerzity v praktických podmínkách. Realizuje se zde odborná a praktická výuka studentů, podnik je zázemím pro výzkumnou a pedagogickou práci fakult, institutů a kateder ČZU v Praze.

Podnik hospodaří na 3.000 ha půdy, přibližně 50% výměry je půda univerzitní a zbývající část je pronajata od soukromých vlastníků. Zajišťujeme udržování genových rezerv plemene skotu Česká červinka, révy vinné, demonstrujeme různé způsoby hospodaření na zemědělské půdě.

Pro potřeby studentů jsou na většině pracovišť podniku vybudována ubytovací zařízení a prostory pro výuku. V Červeném Újezdě je část zemědělské půdy vyčleněna pro pokusnickou a výzkumnou činnost.

Podnik je organizačně rozdělena na samostatná střediska podle druhu výroby:

Středisko zemědělské výroby Lány

Středisko zajišťuje na celé výměře rostlinnou výrobu v systému precizního zemědělství s využitím dat GPS, dopravu, opravárenství a služby. Součástí střediska je chov kotu, výroba krmiv a zpracování veškeré rostlinné produkce. Podnik vyrábí ročně více než 4 miliony kilogramů mléka, základní stádo tvoří plemeno Holstein – 460 kusů s užitkovostí 9.300 kg mléka za laktaci a plemeno Jersey – 80 kusů s užitkovostí 7.300 kg mléka za laktaci. Naše stádo plemene Jersey je největší v České republice (cca 70% populace). Ročně vyrobíme přibližně 10.000 tun obilovin a 2.000 tun řepky. V rostlinné výrobě se využívají jak klasické, tak minimalizační technologie, k dispozici je široká škála moderních strojů a techniky.

Ovocnářsko – vinařské středisko Mělník Chloumek

Středisko bylo založeno v roce 1980, na 12 ha vinic vyrábí v průměru 30.000 litrů vína červených bílých odrůd. Vinice slouží současně jako genová rezerva odrůd vinné révy.

V historické budově Kartuziánského lisu je vybudováno moderní výrobní a školící středisko s možností ubytování. Kvalitní vína dosahují pravidelné velmi dobrých umístění na regionálních vinařských výstavách a jsou součástí předních českých vinoték.

Farmové chovy

Ve spolupráci s Institutem tropů a subtropů ČZU v Praze chová od roku 2006 školní podnik jako jediný v EU ve farmovém chovu Antilopy losí (Taurotragus Oryx), na dvou hektarech je v průměru padesát kusů zvířat.
Druhá farma, ve které jsou chovány Lamy guanaco (Lama guanine), vznikla v roce 2009, a mělo by zde být chováno až 30 kusů zvířat. Hlavním posláním obou farem je pedagogická a výzkumná činnost, ale také produkce masa a případně vlny lam.